Yürütme ve Değerlendirme

Ana sponsoru Halk Bankası olan yarışmanın yürütücüsü Gazi TTO olacaktır.

Projeler, yarışmanın ana paydaşlarının belirleyeceği temsilcilerden oluşan bir Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Kurulda kamudan temsilcilerin yer alması da sağlanacaktır. Kurul periyodik toplantılara davet edilerek yarışma süreci ile ilgili olarak da bilgilendirilecektir.

Projeler temel olarak aşağıdaki değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

  • Teknolojik Nitelik
  • Yenilikçilik / Özgünlük
  • Teknik Yapılabilirlilik
  • Ticarileşme Potansiyeli 

 

Sayfa Kategorileri