Ödül ve Destekler

Birinci Aşama Sonucu Finale Kalan Ekiplara Verilecek Ödül:

Yaklaşık 20 proje grubuna  500’er TL’lik ödül verilecektir.

 Girişim Sermayesi Desteği:

Yarışmada dereceye geren ilk üç grubun ödül miktarı aşağıda belirtilmiştir. Bu ekiplerin Gazi Teknoparkta kendi şirketlerini kurmaları istenmektedir.

Birinci: 80.000 TL

İkinci: 40.000 TL

Üçüncü: 20.000TL

Para ödülleri ekip üyelerinin yazılı olarak bildirdikleri banka hesaplarına eşit olarak paylaştırılarak yatırılacaktır. Tüm ekip üyeleri imzalı yazılı bir başvuruyla ödülün belirlenecek tek bir kişinin banka hesabına yatması da mümkün olabilecektir.

Eğitim Desteği: 

Yarışma süresince finale kalan ekiplere 40 saatlik bir girişimcilik eğitimi verilecektir. Eğitimde özellikle:

  • İş Planı yazma,
  • Ar-GE destekleri hakkında bilgi ve proje önerisi hazırlama,
  • Yatırımcı bulma, projeleri ticarileştirme, finansal analiz gibi konularda pratik bilgiler verilecektir.

Ofis Alanı Desteği: 

Dereceye giren üç ekibe şirket kurarak iş fikirlerini hayata geçirmesi amacıyla Gazi Teknopark’ta 1 yıllık ücretsiz ofis alanı tahsis edilecektir. Ekibin, ücretsiz ofis alanı yanı sıra teknopark kapsamında kuluçka firmalarına sunulan eğitim, işbirliği, danışmanlık gibi hizmetlere erişim imkânı da olacaktır.

Ar-Ge Teşviklerinden Yararlandırmaya Yönelik Destekler:

Finalist ekipler mevcut kamu Ar-Ge desteklerinden yararlanmaları için teşvik edilecek ve eğitim programı kapsamında bilgilendirilecektir. KOSGEB Girişimcilik ve Ar-Ge ve İnovasyon Desteği programına yönelik Gazi KOSGEB TEKMER’le ortak çalışma yürütülecektir. Ayrıca, uygun kriterleri taşıyan ekipler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği programı, TÜBİTAK 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı gibi uygun programlara yönlendirilecek ve başvuru sürecinde desteklenecektir.

Fikri Mülkiyet Desteği:

Proje değerlendirme sürecinde fikirlerin özgünlüğüne ilişkin patent araştırmaları için bir patent ofisinden destek alınacaktır. Kazanan ekipler fikri sinai mülkiyet hakkı başvurusu yapmak istemesi durumunda Gazi TTO tarafından desteklenecektir.

Teklif edilen tüm projelerde "Fikri Mülkiyet Hakları" proje sahibine aittir. Projelere ilişkin her türlü bilgi, doküman ve materyal sadece Kurul tarafından incelenecek ve gizliliği sağlanacaktır.

Koçluk ve Yönlendirme Desteği:

Finalist ekipler projeleri ile ilgili teknik sorunları danışmak, ilgili sanayicilerle iletişime geçmek gibi konularda, Değerlendirme Kurulu üyelerinin de yer aldığı aşağıda belirtilen Koç (Mentor) grubunun bilgi ve deneyimine başvurabileceklerdir. 

Sayfa Kategorileri