Kapsam - Gazi Teknoloji Transfer Ofisi Yarışmaları
Kapsam

Proje konularında sektörel bir sınırlama olmamakla birlikte, projenin;

  • Teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı olması,
  • Teknik olarak yapılabilir/gerçekçi ve İşe dönüşebilir (ticarileşme potansiyeli olan) bir fikir olması zorunludur.

Yarışmanın temel amacı, teknolojik ve yenilikçi bir iş fikri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olacak, mali destek ve çalışma ortamı sağlayarak teşvik etmektir. Disiplinler arası bir anlayışla hazırlanan ve sanayi ile işbirliği yapılan projelere özel önem verilecektir. Kazanan projelere verilecek desteklerle teknoloji tabanlı yenilikçi bir iş kurulması ve bu sayede nitelikli istihdama katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

 

Sayfa Kategorileri